Tuesday, February 22, 2011

TUGASAN PERTAMA...

1) Apakah kepentingan memahami peraturan berbahasa dalam menulis. 

  Bahasa merupakan satu medium yang penting untuk kita saling berkomunikasi antara satu sama lain. Dalam berbahasa, kita haruslah memahami serta menjaga peraturan berbahasa terutama dalam bidang penulisan. Hal ini demikian kerana, tidak semua pihak boleh memahami apa yang ingin kita sampaikan jika kita tidak menggunakan bahasa pada garis yang betul.

  Oeh itu, dengan memahami peraturan berbahasa, mesej yang ingin kita sampaikan dapat difahami oleh semua puhak. Tuntasnya,masalah salah faham dalam kalangan kita secara tidak langsung dapat dikurangkan dan mungkin dapat ditangani daripada terus berlaku. Selain itu, peraturan berbahasa juga penting agar kedudukan kita sebagai bangsa melayu tidak dipandang enteng oleh kaum lain. Bak kata pepatah, bahasa cerminan bangsa.2) Perlukah kesemua genre penulisan mamatuhi peraturan berbahasa?

  Genre penulisan merupakan penggerak utama dalam membuka ruang kepada masyarakat untuk berkarya. Jadi, adalah menjadi satu kepentingan kepada genre penulisan untuk memastikan setiap karya yang ingin dikeluarkan mematuhi peraturan bahasa. Seperti yang kita sedia maklum, pada zaman yang semakin meningkat canggih ini, masyarakat seolah-olah lupa kepada bahasa ibunda yang dahulunya dipertahankan oleh nenek  moyang kita. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan dalam komik, majalah, akhbar dan sebagainya tidak lagi mengambil berat akan peraturan berbahasa. Mereka seakan-akan mencipta bahasa baru seperti bahasa rojak, bahasa pasar dan sebagainya yang sering digunakan oleh orang kita pada masa kini.

   Justeru itu, dimana hilangnya martabat bahasa kita? Tepuk dada, tanyalah diri kita sendiri. Orang lain tidak mampu mengubahnya melainkan diri kita sendiri. Oleh itu, genre penulisan amatlah memainkan peranan penting dalam menjana bangsa yang sayang akan bahasa. 


3) Adakah bahan-bahan penulisan kini mematuhi peraturan berbahasa?   

  Pada pasca globalisasi ini, penggunaan bahasa dalam bahan penulisan tidak lagi di ambil berat oleh masyarakat kita. Penggunaan bahasa dalam bahan penulisan seperti telah lari daripada peraturannya. Kita tidak lagi mengambil kira jika terdapat kesalahan bahasa dalam bahan bacaan. Kebanyakan bahan-bahan penulisan, bebas menggunakan bahsa sendiri. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan dalam komik sangat memalukan bahasa ibunda kita. Tidak terfikirkah kita bagaimana kesusahan yang dialami oleh nenek moyang kita dalam memperjuangkan bahasa melayu. kita seharusnya sedar akan kepentingan bahasa dan tidak perlulah kita membuat singkatan kepada bahasa yang telah ada sehingga terpesong maksudnya.

   Tuntasnya, sama-samalah kita memertabatkan bahasa ibunda agar tidak hilang ditelan arus kemodenan dunia.Bahasa kita, tanggungjawab bersama.  
    

No comments:

Post a Comment